Seitz, Patrick, ELA

Hello My Name Is...

Mr. Patrick Seitz

Seitz

6th Grade English Writing Teacher